Jak działa recykling odpadów budowlanych?

Rozbiórka budynków wiąże się ze znaczną ilością z pozoru trudnych do przetworzenia odpadów. Mieszanka gruzu, stalowych części konstrukcji, odpadów drewnianych lub ceramicznych stanowi problem nie tylko przy transporcie, ale i również utylizacji.  Nowoczesne maszyny oraz wzrastająca świadomość ekologiczna sprawia jednak, że obecnie większość budowlanych pozostałości trafia do recyklingu. Co więcej, za koniecznością przetwarzania odpadów przemawiają także unijne rozporządzenia, zgodnie z którymi firmy budowlane są zobowiązane do wykorzystywania surowców wtórnych w celu ograniczenia liczby odpadów zalegających na wysypiskach. W jaki sposób przetwarza się pozostałości budowlane? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w poniższym artykule.

Jak wygląda utylizacja odpadów budowlanych?

Utylizacja odpadów budowlanych przebiega na dwa sposoby. Niektóre firmy budowlane przetwarzają pozostałości już na placu budowy, tym samym eliminując koszty transportu odpadów. Powszechniejszym sposobem jest jednak transport odpadów do punktów utylizacji. Tam w początkowej fazie gruz trafia do tzw. przesiewacza, czyli maszyny, która umożliwia segregację pozostałości. Dzięki niej można precyzyjnie oddzielić drewno od metalu oraz względnie oczyścić gruz z elementów, które będą podlegały recyklingowi w innych procesach bądź też zostaną przekazane do unieszkodliwienia. W dalszej kolejności oczyszczony gruz trafia do kruszarek, których głównym zadaniem jest rozdrobnienie odpadów do postaci żwiru lub drobniejszych ziarenek. W ten sposób otrzymuje się kruszywo, które może być wykorzystane ponownie.

Do czego wykorzystuje się gruz z recyklingu?

Odpady budowlane poddane recyklingowi znajdują wiele nowych zastosowań. Przede wszystkim kruszywo, które jest produktem przetwarzania gruzu, można ponownie wykorzystać w branży budowlanej np. jako materiał do budowy obiektów czy dróg. Ponadto przetworzone pozostałości budowlane sprawdzają się jako posypka pod kostkę brukową oraz składniki wylewki pod fundamenty. Nie można też zapominać o dużym znaczeniu utylizacji odpadów w kwestii ochrony środowiska. Recykling ogranicza produkcję nowych surowców oraz eliminuje liczbę śmieci, które kategoryzuje się jako te nienadające się do ponownego wykorzystania, powiększając tym samym hałdy odpadów zaśmiecających świat.