Jakie odpady stanowią największe zagrożenie dla środowiska?

Zagrożeniem dla środowiska jest przede wszystkim destrukcyjna działalność człowieka, który wytwarza rocznie kilkaset kilogramów śmieci. Od lat ekolodzy zwracają uwagę na plastik, którego nadmiar trafia do lasów i oceanów.

 

Powstający w trakcie jego rozkładu mikroplastik stanowi duże zagrożenie dla naturalnych ekosystemów oraz zwierząt. Okazuje się jednak, że mimo niepodważalnej ingerencji w środowisko naturalne, plastik nie jest uznawany za największe zagrożenie dla naszej Planety. O wiele gorsze skutki dla Ziemi wywołują tzw. odpady niebezpieczne oraz ich niewłaściwa utylizacja. Za odpady niebezpieczne uznaje się odpady, które są szczególnym zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi, fauny i flory. Wśród nich wymienia się metale ciężkie, pozostałości farmaceutyczne, medyczne i przemysłowe.

 

Odpady najgroźniejsze dla środowiska – jakie można wymienić?

azbest

Najgroźniejszymi dla środowiska metalami ciężkimi są rtęć, kadm, ołów, cynk i miedź. Co ciekawe, odpady te nie są wyłącznie skutkami ubocznymi produkcji przemysłowej. Ich znacząca ilość wytwarzana jest również w gospodarstwach domowych. Przykładowo znaleźć je można w termometrach, świetlówkach, bateriach, akumulatorach oraz zużytych sprzętach RTV i AGD. Niewłaściwa utylizacja odpadów tego rodzaju może mieć tragiczne skutki. Mianowicie przenikające do gleby i wód gruntowych toksyczne substancje w nich zawarte zaburzają procesy syntezy chlorofilu w roślinach, co prowadzi do ich obumierania. Brak roślin z kolei przekłada się na niższą produkcję tlenu i mniejszą absorpcję dwutlenku węgla. Co więcej, zakwaszona gleba nie wydaje plonów, bez których ludzkość nie jest w stanie przetrwać.

Poza metalami ciężkimi realnym zagrożeniem są też odpady chemiczne. Wiele szkodliwych substancji zawierają opakowania po farbach, lakierach, dezodorantach i kosmetykach. Nie można również zapominać o medykamentach, których toksyczne substancje mogą doprowadzić do skażenia gleb i wód. Ponadto pozostałości zakaźne takie jak np. igły i strzykawki  mogą stanowić niebezpieczeństwo wybuchu epidemii. Odpady farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne wymagają więc szczególnego przechowywania i nie mogą trafiać do pojemników razem z odpadami komunalnymi. Mianowicie ich utylizacja musi być poprzedzona unieszkodliwieniem np. w procesie spalania, Nadto, tylko część z nich zgodnie z prawem jest kwalifikowana do recyklingu.

W czołówce najgroźniejszych dla środowiska odpadów znajduje się także azbest, do niedawna na szeroką skalę wykorzystywany w eternicie do pokrywania dachów. Zawarte w nim włókna minerałów krzemianowych przedostają się do płuc w trakcie oddychania, skąd nie da się ich usunąć, a ich szkodliwe działanie może być przyczyną zachorowań np. na nowotwory płuc w przyszłości. Ten materiał zatem również wymaga odpowiedniej utylizacji, a sam kontakt z nim może być już niebezpieczny dla zdrowia. Chcąc pozbyć się go, należy skorzystać z usług odpowiednich firm, które w bezpieczny sposób zajmą się jego unieszkodliwieniem. Wśród firm, które zajmują się odbiorem i utylizacją tego rodzaju odpadów niebezpiecznych, wymienić można m.in. naszą firmą Kam-bud działającą głównie na terenie Warszawy.